PF-logo7

instruktioner, arbete och rutiner

Här intill finns en övergripande personalinstruktion som reglerar vad som gäller för anställda inom Petite France, och en beskrivning av arbete och rutiner. Du kan fråga Anette eller Henrik om något är oklart i "Personalinstruktion" och du får gärna komma med tillägg och ändringar i "Arbete och rutiner". Under maj månad uppdaterar vi det dokumentet tillsammans, inför sommaren och det nya Petite France.

Här ligger även information om "Måltid via mathiss" som gäller för boende i Markeliushuset.

aktuellt

Använd swish endast för belopp över 100 kronor!  - 123 157 23 20

Vi sänder inte längre bröd och kaffe i hissarna. Informationsbrev har skickats ut.

Vänta några sekunder när "internetanslutning saknas" i kassan!

Skriv även beställarens namn på fakturaunderag för lägenhet, tack.