PF-logo7

instruktioner, arbete och rutiner

Här intill finns en övergripande personalinstruktion som reglerar vad som gäller för anställda inom Petite France, och en beskrivning av arbete och rutiner.  
Här finns också en checklista och andra dokument som ska underlätta arbetet.

aktuellt

Välkommen till ett möte med den nya ledningen onsdag 22 januari kl 17:00.
De nya ägarna är på plats i Petite France för en första presentation och översiktlig information. 

I januari börjar George Moussally inom Petite France. Planen är att George arbetar en tid tillsammans med Anette alternativt Henrik, för att ta över rollen som restaurangchef den 1 februari. 

George Moussally är en av tre delägare som tar över verksamheten i februari för att driva det framgångsrika franska konceptet vidare.

KASSASUPPORT
Kl 9-16:30 telefon 018-10 00 18
Jour telefon 018-10 01 81
7173

ARBETSPLATS

Här intill finns andra dokument som behövs på en arbetsplats. De är en integrerad del av verksamheten, och syftar till att forma en säker arbetsplats där alla kan känna sig trygga, trivas och må bra.

Restaurangchef Anette Schilde, telefon 073 500 51 49
Kökschef Carl Fredrik Schilde, telefon 073 500 51 50