PF-logo7

MARKELIUSHUSET

Huset är det av stadsplaneraren och arkitekten Sven Markelius ritade Markeliushuset eller Kollektivhuset på John Ericssonsgatan 6 på Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden uppfördes av byggnadsfirman Gumpel & Bengtsson 1935 och var då Sveriges fösta kompletta kollektivhus. Huset är internationellt berömt ur såväl arkitektonisk som social- och kulturhistorisk synvinkel.

Det uppfördes med flera olika kollektiva funktioner, t.ex. barnstuga, tvätteri, städcentral, restaurang med mathissar till de flesta lägenheterna, interntelefon-anläggning till restaurangen, samt två butiker (en Konsumbutik och en mjölkbutik), allt i enlighet med de bostadssociala idéer som rådde vid 1930-talets mitt, utformade av bl.a. makarna Alva och Gunnar Myrdal i samarbete med en arbetsgrupp kring Sven Markelius. Makarna Myrdal bodde dock aldrig i huset.