PF-logo7

investor relations

Petite France Ekelund & Schilde AB är ett svenskt privat aktiebolag med säte i Stockholm. Aktieägare, långivare och andra aktörer med ett finansiellt perspektiv kan finna kompletterande information om bolag och verksamhet här.

Bolaget bedriver restaurangverksamhet i hyrda lokaler på John Ericssonsgatan 6 i Stockholm under det egna varumärket Petite France. I rörelsen ingår bageri, café och bistro med uteservering året runt. Varumärket Petite France är etablerat 2008 och har uppnått en bred förankring. Gästerna kommer från såväl Stockholms innerstad som ytterområden, och inslaget av turism är betydande.
 ¤ Petite France Ekelund & Schilde AB förvärvade anläggningen och varumärket Petite France i november 2017. I januari 2018 beslutade Stockholms stad om serveringstillstånd för öl, vin och sprit. Under 2018 har ett omfattande förbättringsarbete genomförts som på ett avgöande sätt har ändrat förutsättningarna för en rörelse i tillväxt, lönsamhet och utveckling.

Förbättringar av den tekniska anläggningen

 • Renovering av matsal och personalens omklädningsrum.
 • Nybyggnation av en kompletterande mindre matsal och ett vinförråd.
 • Renovering av gästtoaletter.
 • Renovering av träbänkar och montering av dekorationer.
 • Reparation av central kylanläggning.
 • Installation av datanätverk med länk till fastighetens fibernät.
 • Implementering av ett integrerat kassa- och lönesystem.
 • Investeringar i köksutrustning.


Förstärkning av organisation och varumärke

 • Införande av kontantfri kassa.
 • Etablering av kvällsöppen Bistro tisdag–lördag.
 • Konceptuell design av arbetskläder och restaurangutensilier.
 • Utbildning för bagare och avskaffande av nattarbete i bageriet.
 • Utveckling av webbsida med beställningsfunktion för leverans/takeaway.


Utsikter
Petite France är en etablerad restaurangrörelse som främst har till syfte att ge gäster i lokalen en upplevelse av god mat i en trivsam atmosfär. Det är god ordning och lätt att trivas i Petite France. För första halvåret 2019 har försäljningen ökat med 4,4 % jämfört med föregående år. I tredje kvartalet har tillväxttakten mattats av, och för de tre första kvartalen uppgått till 3,5 % för jämförbara områden. Styrelsens bästa bedömning just nu är att det kan bli ett bra år i år.

Affärsvolym

 • Måndag–fredag görs 200–250 kassainslag per dag och antalet gäster uppgår till ungefär 300 per dag.
 • På lördagar och söndagar görs 400–500 kassainslag per dag och antalet gäster är över 750 per dag.
 • Medelvärdet på kassakvittot är 149 kronor (2019).
 • Bolaglets hemsida har ungefär 11 000 sidvisningar per månad för omkring 3 500 helt unika besökare. 

Finansiella mål

 • Resultattillväxt om 15 procent per år sett över en konjunkturcykel
 • Avkastning på eget kapital om 25 procent

NETTOOMSÄTTNING

Försäljning i café och restaurang exklusive moms.
Belopp i kSEK.

20142015201620172018
14 991 13 00312 23112 00012 151

STRATEGI

För att nå målen om resultattillväxt och lönsamhet tänker vi så här:

Helheten räknas
Alla är välkomna. Små och stora samsas. Vi gör ingen skillnad. Varje köp räknas. Varje gäst ges ett artigt och korrekt bemötande. Vi anpassar oss snabbt och svarar på ett sätt som motsvarar attityden och situationen.

Alla betalar i kassan
Varje gäst förväntas betala för sig – att vistas i härlig miljö ingår i priset. Ingenting är gratis, och vi är tydliga med det. Varje beställning betalas i förskott med kort i kontantfri kassa.

Gör rätt saker rätt
Vi ägnar tid åt saker som leder till att gäster trivs här och att vi kan sälja mer. Vi ägnar engagemang åt att utföra varje arbetsuppgift på rätt sätt.

Det kommer fler dagar
Tålmodigt och långsiktigt. Vi betraktar händelseutvecklingen i ett internationellt perspektiv sett över en tioårsperiod. 

LEVERANTÖRER

Varje kökschef har sin säregna kontaktyta med såväl stora som små leverantörer av väl utvalda råvaror. Så är det även hos Petite France, och dagligen kommer varor från många håll. Varje leverans är av yttersta vikt, men i volym räknat är de främsta råvaruleverantörerna:
RÅVAROR
 
Leverantör Varuvärde
kSEK/år
Leveranstider Kredittid
Menigo 1 100  tisdagar och torsdagar 15 dagar
Andys 1 000  dagligen 30 dagar
Bageriprodukter 500  2-3 dagar/vecka 30 dagar
JR Kött 350  2-3 dagar/vecka 20 dagar
Johan & Nyström 300  veckovis 20 dagar

aktuellt

Frågan om nyemission är bordlagd. Styrelsen har tagit en rad kontakter under andra och tredje kvartalen, men därefter avbrutit arbetet med ett förslag till riktad nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionslikviden var avsedd att öka bolagets soliditet.
 – Vi går vidare med andra sätt att säkerställa en långsiktig tillväxt, lönsamhet och utveckling, uppger styrelsen i en kommentar.

bolagshandlingar

uppförandekod

försäljningSrapport

ANLÄGGNING

REDOVISNING

IR-KONTAKT
Henrik Ekelund
070 797 56 40